Magnifying glass icon Magnifying glass icon Close icon
Menu
Info

2018 BYI Xiaoji Xu, PhD published

2018 BYI Xiaoji Xu, PhD published in Nano Letters: "Probing Mid-Infrared Poloritrons in the Aqueous Phase."

Xiaoji Xu W-0069