Magnifying glass icon Magnifying glass icon Close icon
Menu

2018 BYI Xiaoji Xu, PhD published in Analytical Chemistry

2018 BYI Xiaoji Xu, PhD published in Analytical Chemistry: "Liquid-Phase Peak Force Infrared Microscopy for Chemical Nanoimaging and Spectroscopy."

Xiaoji Xu W-0069